Õppetöö korraldus

Simple Autokool OÜ tegeleb eesti ja vene keeles Lasnamäe osakonnas aadressil Pae 80, Tallinn A, A2, B, BE kategooriatega, tegevuslubade andmed on esitatud allpool.

Kõik saidil loetletud õpetajad teevad koostööd ja omavad lepinguid Simple Autokool OÜ-ga.

Tegevuslubade andmed on toodud allpool.

Simple Autokool OÜ

A, A2 – käskiri number 191. Käskkirja kuupäev: 02.12.2022

B – käskiri number 191. Käskkirja kuupäev: 02.12.2022

BE – käskiri number. 1.1-3/24/47 Käskkirja kuupäev: 27.03.2024

Õppekavad:

Õpekavaga B kategooria on võimalik tutvuda siin

Õpekavaga BE kategooria on võimalik tutvuda siin

Õpekavaga A2 algaste kategooria on võimalik tutvuda  siin

Õpekavaga A täiendõpe kategooria on võimalik tutvuda siin

Tingimused ja kord

Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine:

Enne õppimise algust peate tasuma kursuse eest. Teil on võimalus tasuda kursuse eest osaliselt (esimene osa enne kursuse algust ning ülejäänud kursuse keskel) või tasuda kursuse eest täies mahus. On võimalus maksta kohapeal sularahas või ülekandega.

Õpilased, kes on Töötukassa poolt kursusele suunatud, saavad maksevabastuse.

Õppetasu tagastamise tingimused:

Raha tagastamisel kuulutatud autokooli ressursside maksumust ei tagastata. Täpsemalt saate infot pärast registreerimist emailile.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardile

ning lähtudes Liiklusseadusest ja MKMi määrusest nr. 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad„. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine. Õppekavaga saab tutvuda dokumendi alguses lingi kaudu.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Kursused viivad läbi koolitajad, kellel on vastav haridus ning kogemus antud valdkonnas. Koolitajatel on suur kogemus täiskasvanute koolitamisel. Meie instruktorid läbivad pidevalt täiendkoolitusi. Koolitajate töö kvaliteedi hindamine on õpilaste poolt saadud tagasiside põhjal. Meie koolitajad.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Meie autokooli teooriaõpe toimub kaasaegsetes hästi varustatud ruumides. Antud klassides on olemas kõik tingimused õppimiseks nii noortele kui ka täiskasvanutele. Praktiline õpe toimub kaasaegsetel sõidukitel. Klassiruumid, õppevarustus, õppematerjalid vastavad kõikide keskkonnanõuete ning ohutustehnika nõuetele.

Tagasiside kogumise kord:

Selleks, et pidevat täiendada õppeprotsessi ning muuta seda kõikidele õpilastele sobilikuks, meie õpetajad koguvad õpilaste tagasisidet nii kõnes kui ka kirjalikult. Oma tagasisidet võite jätta meie koduleheküljel, või kirjutada e-mail. Õpilaste tagasiside analüüsitakse koos koolitajatega ning kogutud info põhjal tehakse õppekavas muudatusi, et hoida ja tõsta koolitamise kvaliteedi.

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

• jäme konflikt pedagoogidega

• dokumentide mitteõigeaegne esitamine

• talle esitatud arve maksmata jätmine

• ilmumine kooli ebakaines olekus

Igat juhtumist vaatab autokool läbi üksikjuhtumi põhiselt.